September

September kom och gick och det är exakt en vecka kvar innan den passerar förbi helt.